Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 (Περιοχή Hilton-Caravel) Αθήνα, 11634
Ανελκυστήρας Αριστερά, 2ος Όροφος, Στάση Μετρό: Ευαγγελισμός
Τηλ.: +30 210 7211181 , Κινητό: +30 693 2348048

 • Αρχική
 • Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

1. Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της  ιστοσελίδας «grousdentalclinic.com» («η Ιστοσελίδα»)strong>. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας προϋποθέτει την  ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον ή με όλους τους Όρους χρήσης, παρακαλείσθε να μην αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή. Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιημένοι Όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων.

2. Η εταιρία με την επωνυμία «ΓΚΡΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», («η Εταιρία») που εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Λεωφορου Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα, σας καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της «grousdentalclinic.com». Αυτή η ιστοσελίδα σας προσφέρει γενικές πληροφορίες των υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων και του προσωπικού του Οδοντιατρείου Γκρους.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε προσήκον και πρόσφορο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία:
Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση ( download )», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

4. Ασφάλεια:
Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε Χρήστη/Επισκέπτη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της.

5. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο μας συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 1. δεδομένα πλοήγησης
  Ο ιστοχώρος μας συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου μας.
 2. E-mail επικοινωνίας
  Εφόσον χρησιμοποιείτε το e-mail επικοινωνίας μας για να επικοινωνήσετε με το ιατρείο μας, συλλέγουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας και το τηλέφωνό σας με τη συγκατάθεσή σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κανένα άλλο στοιχείο σας δε συλλέγεται.

5.1. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων:
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών είναι απόρρητη και η Εταιρία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Ειδικότερα, η Εταιρία χρησιμοποιεί μόνο τα δεδομένα και τις πληροφορίες εκείνες που συλλέγονται με νόμιμο τρόπο και θεωρούνται απολύτως αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας της. Παράλληλα, η Εταιρία προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε τεχνολογική δυνατότητα που της παρέχεται, εφαρμόζοντας συγχρόνως πολιτικές και πρακτικές θωράκισης της Ιστοσελίδας της, προκειμένου να αποτρέψει τυχαία καταστροφή, απώλεια, κακόπιστη χρήση ή τροποποίηση προσωπικών δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητες πληροφορίες ή αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών για σκοπό διαφορετικό από εκείνον της συλλογής και διαχείρισής τους.

Πρόσβαση στα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρίας ή/και το προσωπικό τρίτων εταιριών (εκτελουσών την επεξεργασία), με τις οποίες συμβάλλεται κατά καιρούς η Εταιρία για να επεξεργάζονται  αυτές τα συλλεγόμενα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και στην οικεία νομοθεσία.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου των Χρηστών παραμένουν στην κατοχή της Εταιρίας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

5.2 Αποδέκτες των Δεδομένων
Η Εταιρία δεν θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει προς εκμετάλλευση σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Η Εταιρία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Κατ’ εξαίρεση η Εταιρία δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών που έχει συλλέξει στις εξής περιπτώσεις:

 1. εφόσον έχει λάβει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεση του εκάστοτε Χρήστη.
 2. εφόσον πρόκειται για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως προς τις δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και σε δημόσιους λειτουργούς, και
 3. εφόσον πρόκειται για στοιχεία που είναι αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας της Διοίκησης και τη διαφύλαξη της ποιότητας ή/και ασφάλειας της Εφαρμογής της Εταιρίας.

5.3 Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης
Ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα: (α) να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 33 ν. 4624/2019) και (β) να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθεί οποτεδήποτε της διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, στοιχείων και κάθε άλλης πληροφορίας σχετιζόμενης με τον ίδιο που έχει συλλεχθεί από την Εταιρία (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 34 ν.4624/2019).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης των Χρηστών, καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, το καθένα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

6. Γενικές Διατάξεις
Οποιαδήποτε παράληψη, από την Εταιρία μας, να επιβάλει οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμα να επιβάλει η Εταιρία μας οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους σε μεταγενέστερο στάδιο. Οποιαδήποτε άτομα δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες όρους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων.

Ανεξάρτητα από την πόλη ή την χώρα από την οποία εισέρχεστε στον παρόν Ιστότοπο, οι παρόντες όροι και η χρήση από μέρους σας των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας, με επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής πρόβλεψης από τον Νόμο, ρυθμίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της Ελλάδας και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τυχόν δε διαφορές που πιθανόν να ανακύψουν δυνάμει του παρόντος με την Εταιρεία μας, θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.